Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

4586 043f 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaszydera szydera
xnothingspecial
Reposted fromBammBammRubble BammBammRubble viaszydera szydera
xnothingspecial
1989 918a 390
Reposted fromribka ribka viaszydera szydera
xnothingspecial
xnothingspecial
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiblameyou iblameyou
xnothingspecial
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
xnothingspecial
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć- zaczyna niszczyć samego siebie.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromwhyalwaysme whyalwaysme viabylejaka bylejaka
xnothingspecial
8279 9541 390
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
xnothingspecial
Śmierć nie jest największą stratą w życiu. Największą stratą jest to, co umiera wewnątrz nas, gdy żyjemy.
— Norman Cousins
Reposted fromzoou zoou vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
xnothingspecial
2497 5a40 390
Reposted fromdecepcion decepcion viaszydera szydera
xnothingspecial
8467 3009 390
Reposted fromwowimtired wowimtired viaszydera szydera
xnothingspecial
9325 df8c 390
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
xnothingspecial

July 06 2015

xnothingspecial
Nienawidzę mieć nadziei. Nienawidzę kiedy ktoś mi ją daje.
xnothingspecial

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
xnothingspecial
7950 01a2 390
The Longest Ride (2015)
xnothingspecial
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
xnothingspecial
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
xnothingspecial
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl